Start Nyheter Tjänster EMC Certifiering Om Avatech Kontakta oss

Produktgodkännande & Certifiering

  • Vi kan de viktigaste produktgodkännande och certifieringsprogrammen för att ni ska kunna lansera era produkter på en världsmarknad

  • Produktgodkännande proceduren för CE märkning för EU

  • FCC & UL godkännande / certifierings procedurerna

EMC
är en förkortning av det engelska uttrycket ElectroMagnetic Compatibility.
Översatt till svenska: Elektromagnetisk kompatibilitet (samverkan, förenlighet)På vardagssvenska kan det uttryckes som: Apparaters förmåga att arbeta tillsammans utan att störa varandra - Elmiljö.

Avatech har mångårig erfarenhet av att prova apparaters EMC-egenskaper samt att lösa problemen med dåliga EMC egenskaper. Tag kontakt med oss för att lösa dina problem!

Avatech Erbjuder;

  • Specialist kunskap inom Produktgodkännande & Certifierings procedurerna för CE märkning, UL & FCC, dvs EMC, Produktsäkerhet (elsäkerhet) & Radio.

  • Support med all dokumentation och tester för CE märkning, UL och FCC.

  • Den kunskap som krävs för en effektiv implementering av relevanta marknadskrav som leder till produktgodkännande och certifiering.

  • Support hela vägen från kravutpekning, val av relevant(a) EU-direktiv till genomförande av tester och sammanställning av er tillverkardeklaration (SDoC) & tillhörande teknisk dokumentation, kallas för Technical Construction File eller TCF.

  • Vi erbjuder även tjänster och kunskap inom Miljöprovning såsom klimat- och vibrationstester för verifiering av hårdvarans prestanda

  • Utbildningsprogram, Avatech standard kurser eller särskilt anpassade kurser för att passa till era utbildningsbehov.© 2002 Avatech AB
info@avatech.se Tel: 08-510 507 20